👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Kommunikation och informationsteknik

Skapad 2018-10-02 08:07 i Munkegärdeskolan Kungälv
Kapitel 3 i Gleerups digitala bok
Grundskola 7 – 9 Teknik
Kapitel 3 Teknikboken

Innehåll

I kapitel 3 behandlas kommunikationsteknik och informationsteknik. 

Vi börjar med en diskussion människa och teknik. Fördelar och nackdelar med att vara uppkopplade 24/7. Internet of Things (IoT). Är all teknikutveckling enbart av godo?

Därefter repetera fysik med våglängd, frekvens och elektromagnetiskt spektrum. 

Vad är ljud? Varför hör vi? Detta som en inledning till kommunikation. 

Enkel respektive dubbelriktad kommunikation.

Analoga respektive digitala signaler och A/D omvandling

Binära talsystemet, ASCII-tabell och hur omvandlas tecken och signaler.

Prefix repetition.

Diskussion vad skillnader och likheter mellan apparat, maskin, robot och dator.

Vad ingår i en dator? 

Bredband - fast och mobilt.

Hur vet datapaketen vart de skall? start och stoppbit samt TCP/IP-protokollet

Nätverk grunderna med LAN

Datasäkerhet och risken för attacker

Hur fungerar ett mobilsamtal?

Inledning till programmering

Laboration microbit

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9