👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela i band

Skapad 2018-10-02 08:58 i Ugglums skola 5-9 Partille
I det här arbetsområdet i musik kommer vi att musicera och träna både individuellt och tillsammans i grupp på olika instrument (ensemblespel). I arbetsområdet kommer vi även använda olika musiksymboler och byggstenar så som t.ex. tabulatur, ackord, tempo, takt, tajming,vers och refräng. Du kommer att önska ett instrument att fördjupa dig i under detta arbetsområde. Arbetsområdet avslutas med ett gemensamt uppspel i gruppen. Övning och uppspel sker på musiklektionerna. Viktigt att varje elev tar ansvar för uppgiften och kontinuerligt visar upp det han/hon lärt sig under en lektion. I varje band utses varje vecka en kapellmästare som ansvarar för repet den lektionen.
Grundskola 7 – 9 Musik
Spela i band

Innehåll

I det här arbetsområdet i musik kommer vi att musicera och träna både individuellt och tillsammans i grupp på olika instrument (ensemblespel). I arbetsområdet kommer vi även använda olika musiksymboler och byggstenar så som t.ex. tabulatur, ackord, tempo, takt, tajming,vers och refräng.

Du kommer att önska ett instrument att fördjupa dig i under detta arbetsområde. Arbetsområdet avslutas med ett gemensamt uppspel i gruppen. Övning och uppspel sker på musiklektionerna. Viktigt att varje elev tar ansvar för uppgiften och kontinuerligt visar upp det han/hon lärt sig under en lektion. I varje band utses varje vecka en kapellmästare som ansvarar för repet den lektionen.

Syfte:

Lära sig spela olika instrument och sjunga, både själv och tillsammans i grupp

(ensemblespel) i olika musikaliska former och genrer.

 

Efter avslutat arbetsområde ska eleven kunna:

 • delta i gemensam sång.
 • kunna spela ett ackordsinstrument (gitarr/piano) eller basstämma och då byta mellan ackord.
 • kunna spela en slagverksstämma på trumset.
 • kunna använda sig av musiksymboler och ord och begrepp som används
  i musiken ex ackord, tabulatur, vers, refräng, tempo mm.
 • kunna spela med delvis fungerande teknik och passande karaktär efter egen
  förmåga
 • kunna spela tillsammans med andra (ensemblespel) och då tänka på tajming
  och hur musiken låter.

Bedömning:

 • eleven bedöms individuellt under arbetets gång men även hur samspelet är i
  gruppen.
 • genomförande av uppspel
 • elevens förmåga att spela med fungerande teknik och passande karaktär på
  något instrument eller sång.
 • elevens förmåga att musicera tillsammans och spela med tajming.
 • elevens förmåga att utvärdera sitt eget musicerande och ge förslag som kan
  leda utvecklingen framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musikskapande, spela i band

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>
>
>
>
Sjunga
Du deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Bas och slagverk
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med viss tajming.
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med god tajming.
Ackordinstrument
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byta ackord med gott flyt.
Teknik och karaktär
Du spelar i någon genre med delvis fungerande teknik samt i viss mån passande karaktär.
Du spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Samspela och ta ansvar
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Ny aspekt