👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för 3-4års grupp Pricken

Skapad 2018-10-02 10:01 i Nymåla förskola Söderhamn
Förskola
Vi har till stor del en ny barngrupp, där kommer vi att jobba med 3-4åringarna. För att lära känna varandra och främja ett fint gruppklimat har vi fokuserat på normer och värden samt ett kompistema. Kompistemat kommer att fortlöpa under året och vi kommer att använda oss av Tio små kompisböcker.

Innehåll

Nuläge

Vi vill att barnen skall få en medvetenhet om sin egen roll i olika situationer, samt ge dom redskap att hantera olika situationer.

 

Mål

Vi kommer att arbeta med en bok i taget som vi läser och diskuterar tillsammans med barnen och hur man är en bra kompis. Till vår hjälp tar vi med Kanin och Igelkott.

Genom arbetet med de 10 kompisböckerna vill vi ge barnen verktyg till att kunna lösa konflikter samt vara en god kamrat. Böckerna bygger på barnkonventionen vilket vi ser som en möjlighet till att göra barnen medvetna om sina rättigheter.  Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra vill vi skapa en god sammanhållning och kamratskap i gruppen.

Syfte

Varför vill vi att barnen lär sig och/eller utveckla detta?

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

 

 

Genomförande

Vi kommer att jobba med materialet återkommande varje vecka under hela året.

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentation via bloggen i unikum och bilder på väggen på förskolan.

Ansvar

Den som har genomfört gruppaktiviteten dokumenterar.

Uppföljning

I "analys och reflektion" ca en gång per månad på arbetslagsplaneringarna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016