Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och val

Skapad 2018-10-02 10:06 i Alsike skola Knivsta
En grovplanering på området "demokrati och val" för en årskurs 5:a
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Var fjärde år råder det val i Sverige. Människor får rösta, visa vad de tycker och påverka samhället. Men vad är det vi röstar på? Hur går processen till? Och framför allt vad innebär demokrati?

Innehåll

Samhällskunskap

Från augusti till oktober kommer årskurs 5 arbeta med demokrati och val.

 

Mål för demokrati och valet

·        Förstå vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

·        Veta hur du kan påverka beslut.

·        Förstå skillnaden mellan riksdag och regering.

·        Veta vad de största politiska partierna i Sverige heter samt dess partiledare.

·        Använda och förstå centrala begrepp inom området.

 

Såhär kommer vi arbeta:

·        Vi kommer att läsa och arbeta med boken Puls Samhällskunskap.

·        Vi kommer att titta på olika videoklipp och filmer om demokrati och val samt diskutera dessa i helklass.

·        Gruppvis kommer vi bilda egna partier utifrån bestämda ramar och redovisa i helklass.

·        Vi kommer ha gemensamma genomgångar.

·        Vi kommer arbeta med centrala begrepp inom området.

·        OBS! Vissa arbetssätt kan tillkomma eller falla bort.  

 

Det här kommer att bedömas:

·        Elevernas resonemang och förklaring av begreppet demokrati och hur demokratiska beslut fattas.

·        Hur eleverna resonerar kring påverkan av beslut.

·        Elevernas kunskaper om riksdag och regering.

·        Elevernas användning av begrepp och fakta på ett korrekt sätt.

·        Elevernas muntliga framförande av deras egna partier.

·        Elevernas samarbetsförmåga.

 

Bedömning kommer ske genom:

·        Begreppsförhör.

·        Aktivt deltagande på lektioner.

·        Samarbetsförmåga vid egna partier.

·        Egna partierna.

·        Muntlig redovisning.

·        PROV.

Matriser

Sh
Demokrati och val

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Faktakunskaper om demokrati och hur demokratiska processer går till.
Du har till viss del kunskaper om hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du har grundläggande kunskaper om hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du har goda kunskaper om hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begreppsförmåga
Förståelse av begrepp.
Du visar att du förstår några politiska begrepp vi arbetat med.
Du visar att du kan flera politiska begrepp vi arbetat med.
Du visar god förståelse av alla de politiska begrepp vi arbetat med.
Kommunikativ/resonemang förmåga
Uttrycka ståndpunkter och argumentera.
Du uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du kan med hjälp föra enkla resonemang och argumentera.
Du uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du för utvecklade resonemang med till viss del underbyggda argument.
Du uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang med underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: