👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppställningar addition och subtraktion

Skapad 2018-10-02 10:26 i Simrislundsskolan Simrishamn
Skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion (uppställningar/algoritmer), i åk 3.
Grundskola 4 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion (uppställningar/algoritmer). Det handlar alltså mycket om vårt positionssystem med ental, tiotal, hundratal etc.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna använda uppställningar i både addition och subtraktion. 

Du ska kunna talsorterna ental, tiotal och hundratal. 

Du ska veta vilket räknesätt du ska använda vid problemlösning, 

 

Hur visar du vad du kan?

Du visar dina kunskaper genom att delta i matematiska resonemang med dina klasskamrater och lärare.

Samt att du visar dina kunskaper på genomgångar och i enskilt arbete. Det finns också en diagnos i boken som vi kommer att göra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att använda en skriftlig räknemetod/algoritm för att lösa additionsuppgift.
Du kan lösa additionsuppgifter med uppställning utan växling, t.ex. 42+34
Du kan lösa additionsuppgifter med uppställning med växling, t.ex. 187+490
Du kan lösa additionsuppgifter med uppställning med flera växlingar. t.ex. 123+45+456
Ämne
Förmågan att använda en skriftlig räknemetod/algoritm för att lösa subtraktionsuppgift.
Du kan lösa subtraktionsuppgifter med uppställning utan växling. t.ex. 68-32
Du kan lösa subtraktionsuppgifter med uppställning med växling, t.ex. 90-65
Du kan lösa subtraktionsuppgifter med uppställning och växling över noll, t.ex. 401-263