👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i vardagen

Skapad 2018-10-02 10:33 i Simrislundsskolan Simrishamn
Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sånger och enklare dialoger. Fokus är på vardagsengelska.
Grundskola 4 Engelska

Engelska talas av mer än 300 miljoner människor i världen! Här får du lära dig vanliga engelska ord, begrepp och fraser. Tillsammans kommer vi att sjunga, läsa ramsor och leka lekar för att träna nya ord och meningar. Du kommer att få lyssna till engelska och själv läsa och skriva enkla engelska texter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • förstå och använda enkla ord, uppmaningar och vardagsfraser
 • presentera dig själv
 • läsa och skriva nya ord inom kända områden

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med: 

 • rollspel och lekar
 • sånger
 • ramsor
 • att skriva och stava ord och enkla meningar
 • enkla texter på engelska
 • spel
 • olika medier

Arbetssätt

Under 4 veckor kommer vi att ha fokus på talad engelska och kommunikation.Vi kommer att träna på ord som anknyter till vardagen och barns intressen. Detta kommer vi att öva genom rollspel, dialogläsning och genom att se på film. 

Dessutom kommer vi att träna på att skriva engelska med tyngdpunkt på enkla ord inom kända ormåden, t ex färger, djur, kroppen och familjen, och meningar och meddelanden.

Redovisning

Du kommer att visa dina kunskaper när du:

 • deltar i klassrumssamtal, parläsning och rollspel
 • deltar i lekar och spel
 • arbetar med böcker och stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Tala, samtala, lyssna samt läsa.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Engelska
Förmågan att: Tala
Kan säga enstaka ord.
Kan säga flera ord.
Kan säga enkla och inövade meningar, t ex berätta något om dig själv.
Engelska
Förmågan att: Samtala
Kan delta i samtal och dialoger med enstaka ord.
Kan delta i samtal och dialoger med flera ord.
Kan delta i samtal och dialoger med hela meningar.
Engelska
Förmågan att: Lyssna
Förstår enstaka ord.
Förstår enkla meningar.
Förstår enkla meningar samt förstår instruktioner.
Engelska
Förmågan att: Läsa
Kan läsa och förstå enstaka ord.
Kan läsa och förstå enkla meningar.
Kan läsa och förstå innehållet i en enkel text.