👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7 Ht- 2018

Skapad 2018-10-02 13:03 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Matematik
Statistik

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

Kunskapsmatrisen

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan). kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här

kap 1 sid 6-35

begrepp sid 34

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Begreppstest Statistik

Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill öva mer på begreppet finner du förslag på övningar i yttersta kolumnen
Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. Titta på mina anteckningar i förhöret. I kolumnen bredvid ser du också vart du finner övningar.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
kap 1.1. Uppgifter på Baslägret: 1-2
fråga 2
kap 1.2 och 1.3 Uppgifter på Baslägret: 3-7
fråga 3
kap 1.2 Uppgifter på Baslägret: 3-5
fråga 4
kap 1.2 och 1.3 Uppgifter på Baslägret: 3-7
fråga 5
kap 1.4 Uppgifter på Baslägret: 8-11
fråga 6
kap 1.4 Uppgifter på Baslägret: 8-11
fråga 7
kap 1.4 Uppgifter på Baslägret: 8-11

Ma
Kapiteltest Statistik sid 29

Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag på övningar i den yttersta kolumnen
Kontrollera
Har jag antecknat någon på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1 a
kap 1.1 Uppgifter på Baslägret: 1-2
fråga 1 b
kap 1.1 Uppgifter på Baslägret: 1-2
fråga 1 c
kap 1.1 Uppgifter på Baslägret: 1-2
fråga 2 a
kap 1.2 och 1.3 Uppgifter på Baslägret: 3-7
fråga 2 b
kap 1.2 och 1.3 Uppgifter på Baslägret: 3-7
fråga 3 a
kap 1.2 Uppgifter på Baslägret: 3-5
fråga 3 b
kap 1.2 Uppgifter på Baslägret: 3-5
fråga 3 c
kap 1.2 Uppgifter på Baslägret: 3-5
fråga 4
kap 1.3 Uppgifter på Baslägret: 6-7
fråga 5 medelvärde
kap 1.4 Uppgifter på Baslägret: 8-11
fråga 6 median
kap 1.4 Uppgifter på Baslägret: 8-11