👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 7G- Svenska är det viktigaste ämnet!

Skapad 2018-10-02 13:14 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Nu ska vi jobba med svenska i ett större perspektiv. Svenska är inte bara något ni håller på med under mina lektioner, utan något ni använder jämt, i alla ämnen och livet utanför. Det är ju därför det är så himla viktigt!!! Vi kommer även jobba med retorikens ädla verktyg, alltså hur ni ska få er vilja fram på bästa vis. Skojigt och viktigt, precis som hela ämnet!

Innehåll

 

 

Tisdag 10.10-11.00 A21                                                                                                                                     

Onsdag 08:20-9.10 A21

Fredag 10:10-11:10 A23

Vecka 41

Intro.

 

Sök- och skumläsning.

 

Fortsättning sök- och skumläsning.

 

Vecka 42

Genre och texters utseende.

Vi jobbar vidare med olika texttyper.

Retorik introduktion.

Vecka 43

Olika typer av argument.

Att övertyga.

 

Debatt: Få ett ämne och börja leta argument.

 

Vecka 45

Debatt: Fortsätt leta argument och planera din framställning.

 

Gå igenom knep för muntlig framställning.

Debatt

Vecka 46

Debatt

Utvärdering och framåtblickande.

 

 

 

 

 

 

 Vad ska vi göra?

 

 Lässtrategier

 

Söka och presentera fakta

 

Retorik

 

Debatt

 

 

 

 

Vad jag kommer bedöma:

 

Hur ni jobbar med de olika uppgifterna under lektionerna

 

Debatten

 

Presentation på Skansen den 28/11

 

 

 

Kunskapskrav:

 

 

               E                                                C                                                              A    

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.