Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Förr och nu

Skapad 2018-10-02 14:32 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Genom att läsa böcker och se delar av filmer av Astrid Lindgren lär vi oss om hur livet i Sverige var förr i tiden - från för cirka 100 år sedan och framåt. Genom att arbeta med tidslinjer ser vi olika sakers utveckling över tid och även hur boende, skola och den svenska matkulturen utvecklats.
Grundskola 2 – 3 Historia Svenska SO (år 1-3)
Genom att läsa böcker och se delar av filmer av Astrid Lindgren lär vi oss om hur livet i Sverige var förr i tiden - från för cirka 100 år sedan och framåt. Genom att arbeta med tidslinjer ser vi olika sakers utveckling över tid och även hur boende, skola och den svenska matkulturen utvecklats.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Genom att läsa böcker och se delar av filmer av Astrid Lindgren lär vi oss om hur livet i Sverige var förr i tiden - från för cirka 100 år sedan och framåt. Genom att arbeta med tidslinjer ser vi olika sakers utveckling över tid och även hur boende, skola och den svenska matkulturen utvecklats.

Målet med arbetet är att:

 • få kunskap om vem Astrid Lindgren var
 • jämföra livet förr och nu och ger exempel på likheter och skillnader 
 • använda tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid
 • få insikt om Astrids författarskap och hennes figurer 
 • lyssna på, läsa och se olika berättelser av Astrid Lindgren
 • dramatisera delar av Astrids berättelser

Under arbetets gång kommer vi att:

 

 • diskutera hur Astrid Lindgren i sina böcker och filmer skildrar livet förr i tiden och jämför det med livet nu
 • lära oss om Astrid Lindgrens liv och författarskap
 • se några av Astrid Lindgrens filmer som belyser livet förr i tiden
 • lyssna på någon av Astrids barnböcker
 • intervju någon äldre person i sin närhet om hur det var att vara barn förr
 • träna in en teater med karaktärer och historier från Astrid Lindgrens böcker eller filmer

Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • delta gruppdiskussioner 
 • redovisa egna tankar och funderingar
 • sortera bl.a. saker på en tidslinje
 • redovisa texter du läst samt intervjusvar
 • spela upp teaterstycken

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Den största delen av bedömningen sker fortlöpande genom temats gång. Vi tittar på om du deltar aktivt i de samtal och diskussioner som vi har och om du i dina reflektioner visar att du förstår. 

 • berätta något om hur Astrid Lindgrens liv såg ut för ca 100 år sedan.
 • vara delaktig på något sätt i en teaterpjäsen och spela upp den inför publik

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: