👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetsskogen ÅK1 HT18

Skapad 2018-10-02 15:52 i Annerstaskolan Huddinge
Mall för pp Annerstaskolan. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 9
I vår alfabetsskog bor djur så många. Några är korta och några är långa. De kan vara stora och små och en del kan vara grå. Några kan flyga, andra kan bara gå. Men en sak är säker - en bokstav djuret börjar på! Och den bokstaven, den ska vi lära oss då. Tills hela alfabetet i skogen vi har och djuren lever lyckliga i alla sina dar. För det kan de, det tror jag nog I vår egen alfabetsskog!

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. .

Centralt innehåll

  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Övergripande läroplansmål:

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Kunskapskrav

Se matris

Metod

Varje vecka (ungefär) introduceras en ny bokstav genom att ett djur som börjar på den bokstaven flyttar in i vår alfabetsskog. Sedan arbetar vi med den bokstaven på olika sätt. Vi kan:
- titta på Livet i bokstavslandet

-Bokstavståget i Skolplus

- spåra bokstaven på olika sätt
- hitta på ord på bokstaven
- gå på bokstavsjakt (hitta saker som börjar på bokstaven)
- hitta alla ord som börjar på bokstaven i en kort text, försöka läsa och skriva av
- göra bokstavskonst (måla saker som börjar på bokstaven, måla massor utav bokstaven på olika sätt)
- räkna hur många av bokstaven som finns i allas namn
- läsa meningar
- hitta på meningar
- rita bilder av djuret i alfabetsboken
- göra bokstaven med kroppen
- hitta på sagor om djuret (tillsammans eller själva)
- läsa litteratur om djuret (fakta och skönlitteratur)
- träna att skriva bokstaven i bokstavshäftet

- träna på bokstaven på Ipad 

- arbeta på skolplus

- bokstavsmandala

- laborera med bokstavskort

- identifiera antal ljud
m.m

 

Bedömning

Eleverna visar sin kunskap i text, bild och samtal. Allt som skrivs och ritas sparas för att visa på elevens utveckling.

En matris används även för att dokumentera elevens kunskaper om bokstäver, förmåga att avkoda sam förmåga att höra språkljud.

IKT

Vi kommer att använda smartboard för genomgångar och att se på filmer. Vi kommer att använda Ipad till att lösa olika uppgifter både enskilt och i grupp i Skolplus som är kopplade till bokstaven som vi jobbar med.

Matriser

Alfabetsskogen Annerstaskolan PP HT18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver
Jag kan säga hela alfabetet i en ramsa.
Jag känner igen alla versaler.
Jag känner igen alla versaler och gemener.
Bokstavsljud
Bokstavsljud
Jag kan koppla ord till begynnelsebokstav.
Jag kan höra var i ett ord en viss bokstav finns
Identifiera antal ljud i ett ord.
Avkodninig
Avkodning
Jag kan ljuda ihop korta ord.
Jag kan ljuda ihop ord och läsa enkla meningar.
Jag kan läsa hela meningar.
Läsning
Läsning
Jag kan läsa korta texter.
Jag kan läsa texter med flyt.