Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Väder, klimat och kartan 7D

Skapad 2018-10-02 16:01 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Världen, klimatet och kartan Dag blir till natt och sommar till vinter. Vissa har det kallt och andra varmt. På vissa platser regnar det mycket och på andra inte alls. Klimatet, d.v.s. den genomsnittliga temperaturen och nederbörden (regn), varierar under året och över tiden. Klimatet begränsar möjligheterna för växter, djur och människor. Kartor är bra att använda i många sammanhang, inte minst väderkartor! Kartor kan hjälpa oss att hitta till platser och ge oss en uppfattning om hur det är att leva där. Kartor kan också lura oss om vi inte är vaksamma och har goda kartkunskaper.

Innehåll

Vi kommer både ha genomgångar och eget arbete.

 

Prov:            Fredag den 9/11

 

 

 

Litteratur:      Gleerups SKOLATLAS


SOL4000, ”Geografi 7” sid 6-25, 58-65, 86-91

Solsystemet (år, dygn, månad) 6-7

Årstider 58-59

Atmosfären 60-61

Temperatur 62-63

Vindar 64-65

Vattnets kretslopp, nederbörd 86-89

Klimatområden 16-17, 18-25

Kartan 12-13

Gradnätet10-11

 

Till provet bör du kunna/besvara följande:

Klimat
Vad är ett år? En månad?

Varför vi har dag och natt?

Varför dagarna är längre och varmare på sommaren än på vintern?

Varför olika platser är olika varma?

Hur uppstår vindar?

Hur bildas regn?

Du ska kunna förstå de vanligaste symbolerna i en väderprognos (se bild nästa sida).

Vilket klimat har vi i Sverige? Vilka är orsakerna bakom? Hur påverkar klimatet våra levnadsvillkor i Sverige?

 

Kartkunskap

Du ska kunna rita ut de fyra väderstrecken på en karta.

Du ska kunna använda registret för att hitta en plats i kartboken.

Du ska kunna uppskatta (helst räkna ut) avståndet till en plats med hjälp av skalan.

Du ska kunna använda gradnätet (bredd- och längdgrader) för att hitta en plats.

Du ska kunna använda olika kartor för att förklara hur det är att leva i ett visst område.

Du ska kunna ge exempel på och förklara varför alla världskartor är ”fel”.

Du ska kunna använda google maps eller liknande, för att hitta till en plats.

 

Namngeografi (se nedan). Du ska kunna placera ut platserna på en karta.

 

Begrepp (se sista sidan)

Namngeografi, minimikrav:

Världsdelarna 7

Länder och huvudstäder: De fem största länderna (både till yta och befolkning), Europa 15, Asien 5, Afrika 3, Sydamerika 3, Nordamerika 3, Oceanien 1 och Antarktis 0

De tre stora haven

Floder 3

Öknar 1

Regioner 3 (i olika världsdelar)

Berg/bergskedjor 3 (i olika världsdelar)

 

E-ord

Jordaxelns lutning

Ekvatorn

Midnattssol

Väder

Klimat

Väderprognos

Atmosfären

Vattnets kretslopp

Golfströmmen

Klimatzoner:

 • Tropiska zonen
 • Subtropiska zonen
 • Tempererade zonen
 • Polarzonen

Växtlighetszoner:

 • Regnskog
 • Savann
 • Stäpp
 • Öken
 • Blandskogar
 • Barrskogar
 • Tundra

Väderstreck

Skala

Teckenförklaring

Gradnät, bredd- och längdgrader

 

C/A-ord

Zenit

Kräftans och Stenbockens vändkrets

Norra och södra polcirkeln

Höst- och vårdagjämning

Sommar- och vintersolstånd

Grundvatten

Troposfären

Kust- och inlandsklimat

Hög- och lågtryck

Monsun-, passad- och västvindar

Stiltje, bris, kuling, storm och orkan

Sluttnings-, front- och sommar/åskregn

Avdunstning, vattenånga och kondensation

Kartprojektioner

Topografiska kartor

Tematiska kartor

Longitud och latitud

Tidszoner

 

Vi kommer att jobba med följande delar ur det centrala innehållet för åk7-9:

• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

• Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Uppgifter

 • Fota av ditt geografiprov.

Matriser

Ge
Geo Väder, klimat och kartan

Rubrik 1

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser. T.ex. om samband mellan läge, klimat, natur och människa.
Du kan föra relativt väl utvecklade och underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra väl utvecklade och underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge korta förklaringar till och använda E-orden i samtal.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Alla E-orden, hälften av C/A-orden.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Alla orden.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: