Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Addition och subtraktion åk 2

Skapad 2018-10-02 16:55 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Addition subtraktion
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer titta närmre på addition och subtraktion. Vi kommer också tampas med att lösa matematiska problem och textuppgifter samt titta närmare på positionssystemet - hundratal, tiotal, ental.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med addition (+) och subtraktion (-) samt textuppgifter.  

Mål för eleven:

Du ska kunna räkna en addition med tiotal och ental var för sig.

Du ska kunna räkna en addition med tiotal och ental var för sig med tiotalsövergång.

Du ska kunna räkna subtraktion med tiotal och ental var för sig.

Du ska kunna räkna en subtraktion med tiotal och ental var för sig med tiotalsövergång.

Du ska kunna ental, tiotal och hundratal.

Du ska kunna läsa och förstå textuppgifter.

 

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer att arbeta i vårt läromedel.

Konkretisera positionssystemet (ental, tiotal och hundratal) genom att använda konkret material så som att bygga tal med positionsklossar och stavar

Lösa textuppgifter.

 

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
DS Addition och subtraktion åk 2

På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
Taluppfattning och tals användning
Jag kan lösa additionsuppgifter utan tiotalsövergång.
Taluppfattning och tals användning
Jag kan lösa additionsuppgifter med tiotalsövergång.
Taluppfattning och tals användning
Jag kan lösa subtraktionsuppgifter utan tiotalsövergång.
Taluppfattning och tals användning
Jag kan lösa subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång.
Taluppfattning och tals användning
Jag kan entalens, tiotalets och hundratalets placering.
Problemlösning
Jag kan förstå och lösa textuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: