Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelsen och dess struktur

Skapad 2018-10-02 17:15 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Genom att studera hur berättelser är uppbyggda och dess struktur, så kommer ni gemensamt att ingå i en process. Processen går ut på att ni ska utvecklas, förbättra ert sätt att skriva samt formulera er. Under resans gång kommer vi att titta på filmer, exempeltexter och göra djupdykningar i personbeskrivningar samt miljöbeskrivningar. För att i slutet kunna skapa en berättelse som följer vissa typiska drag, och ni ska förstå varför den ser ut som den gör.

Innehåll

Vad?

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Genom undervisningen i ämnet Svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Konkretiserade mål

 

I arbetsområdet berättelser, som är en del av svenskämnet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

  • gier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

·         Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·         Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

·         Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

·         Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 

Arbetssätt

 

 

I undervisningen ska vi:     

·         Skriva olika typer av berättelser med olika syften samt innehåll

·         Träna på berättarstrukturen och känna till i vilken ordning saker oftast sker

·         Skriva miljöbeskrivningar

·         Skriva personbeskrivningar

·         Använda tankekartor som en del av processen

·         Fokusera på bisatser och kommatecken

·         Repetera grammatik, med fokus på substantiv och adjektiv

·         Träna på att bibehålla den röda tråden genom en längre berättelse

·         Vi kommer att arbeta med checklistor, för att stämma av de saker som krävs finns med.

·         Självbedöma våra arbeten samt ge kamratrespons på andras arbeten.

 

När?

Från vecka 37 till och med vecka 44.

 

 

Material

·         Vi kommer att se på filmer

·         Vi kommer att titta på klassiska sagor

·         Vi kommer att ha genomgångar i grammatik och satslära

·         Lärarledda genomgångar där du antecknar

·         Powerpointpresentationer

·         Exempeltexter samt andras elevtexter som du kommer att läsa

 

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

·         Skriva miljöbeskrivningar

·         Skriva personbeskrivningar

·         Skriva berättelser efter en given struktur med en röd tråd

·         Delta aktivt på lektionerna

·         Använder tankekartor och stödord som en del av din skapandeprocess

·         Visar i skriven text att du tillämpar den grammatik och satslära som har lärts ut.

Matriser

Sv
Berättelsen och dess struktur

------------>
------------>
------------>
Miljöbeskrivning
Du skriver enkla miljöbeskrivningar i ett försök att göra texten mer levande. Du rusar dock fram och ofta så blir dina beskrivningar mer återberättande.
Du använder till viss del miljöbeskrivningar för att göra texten mer levande. Det du behöver fokusera mer på är sinnena, och hur de vävs in i din text.
Du skriver utförliga miljöbeskrivningar, som vävs in i texten på ett väl fungerade vis. Detta gör att texten blir målande och man kan se det du skriver framför sig.
Personbeskrivning
Du skriver enkla personbeskrivningar, främst med fokus på yttre saker. Meningarna blir relativt avhuggna, försök att nästa gång använda mer kommatecken.
Du skriver till viss del utvecklade personbeskrivningar. Du varierar mellan yttre, inre och omkring i din beskrivning. Dock skulle du tjäna på att använda bisatser.
Du skriver utförliga personbeskrivningar. Du varierar mellan yttre, inre och omkring. Texten blir inte hackig utan du bygger upp den på ett bra vis, genom att använda sambandsord och kommatecken.
Struktur
Du behärskar och tillämpar till viss del strukturen för en berättelse.
Du behärskar och tillämpar för det mesta strukturen för en berättelse.
Du är mycket säker och tillämpar strukturen för berättelse på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Stor och liten bokstav samt skiljetecken används med viss säkerhet.
Du använder oftast olika slags skiljetecken på ett korrekt vis.
Du använder olika slags skiljetecken på ett korrekt vis.
Språk
Använder ett enkelt språk och har med upprepningar.
Har variation i början av meningarna och använder till viss del ett varierat språk.
Har variation i början av meningarna och använder ett varierat språk som höjer kvaliteten i form av synonymer och uttryck.
Röd tråd
I texten finns försök till att skapa en röd tråd, men det blir rörigt och svårt att följa händelseutvecklingen.
Texten har till stor del en röd tråd och händelseutvecklingen samt tankegången går att följa.
Texten har en röd tråd från början till slut. Händelserna för texten framåt och tankegången är enkel att följa.
Stavning
Du har en viss säkerhet i stavning.
Du har relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Du är en säker stavare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: