Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden

Skapad 2018-10-03 13:47 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

text

Prioriterat mål

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i försko­lan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Nuläge

  1. I dagsläget har övervägande av barnen i barngruppen svenska som modersmål men det finns även arabiska, malaysiska och engelska som modersmål. 

2.De kulturer och olika högtider och traditioner som uppmärksammas på avdelningen är de vanliga svenska traditionerna så som lucia, julafton, påsk och midsommar. Barnen visar inget intresse för de olika kulturerna som finns i barngruppen och eftersom alla högtider inte blivit uppmärksammade har de inte heller fått tillfälle att visa respekt för varandras olika kulturer.

Utveckling pågår när barnen

1. visar respekt och intresse för varandras olika språk och olika kulturer.

2. känner delaktighet i sin egen kultur.

 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Vi ska uppmärksammar barnens olika språk och ska ta fram olika QR-koder med olika barnsånger på de olika språk som är aktuella på avdelningen.

2. Vi kommer att fråga berörda föräldrar och be dom att berätta om just deras kultur och traditioner.

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: