👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satslära

Skapad 2018-10-03 13:54 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Hur vet du om det ska skrivas de eller dem och vad skiljer en mening från en sats. Subjekt och predikat, hjälpverb samt en massa dativobjekt och ackusativobjekt som vi ska stoppa in på rätt ställe för att visa på vilken funktion orden har i en mening. Detta ska vi syssla med under ca två veckor.

Innehåll

Eleverna ska arbeta med ett häfte som ger dem en gedigen bild av vilken funktion alla orden i en mening har.

q  kunna redogöra för vad en mening är och vilka typer av meningar det finns i svenskan

q  Veta skillnaden mellan ofullständig och fullständig sats

q  veta vad satsradning är och hur man undviker detta i skriftlig text

q  veta skillnaden mellan huvudsats samt bisats

q  känna till de olika satsdelarna (predikat, subjekt, ackusativobjekt, dativobjekt, predikatsfyllnad, adverbial, attribut, agent)

q  veta hur man tar ut/ markerar satsdelar i en mening

Uppgifter

  • satslära

Matriser

Gränby totalmatris i svenska 7-9

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.