👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Religion år 2

Skapad 2018-10-03 14:00 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 2 Religionskunskap
I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer att se på film om kristendom, judendom och islam. Vi kommer lära oss om religionernas heliga plats, symbol och skrift. Samt gå igenom likheter och skillnader mellan religionerna. Vi kommer att ta del av berättelser ur bibeln. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
    Re  1-3
  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
    Re  1-3

Matriser

Re
SO år 1-3

Religion och livsfrågor

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SO   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • SO   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
Religioner i närområdet
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan berätta om en plats i Uddevalla där man utövar en religion och säger vilken religion det är.
Du kan berätta om två platser i Uddevalla där man utövar en religion och säger vilka religioner det är.
Kristendom, judendom, islam
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Du kan ge exempel på en symbol, högtid och berättelse från kristendom, islam och judendom.
Du kan ge exempel på flera symboler, högtider och berättelser från kristendom, islam och judendom.
Bibeln
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ut Bibeln. Du kan berätta delar av innehållet i två berättelser ur Bibeln.
Du kan berätta delar av innehållet i tre eller fler berättelser ur bibeln.