👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektion 1 SFI C Flex

Skapad 2018-10-03 14:22 i Åsö vuxengymnasium Stockholm
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
I Lektion 1 kommer jag att lära mer om dig!

Innehåll

1: Gör alla aktiviteter i 'Lektion 1 - Att ta del av' nedan

2. Gör båda Inlämningsuppgifter - Presentation och En vanlig måndag (se nedan)

3. Fyll i matrisen 'SFI C - Jag kan ...!.'

 

Nu kan du börja med Lektion 2 : - )

Uppgifter

 • Lektion 1 - Att ta del av - Flex C

 • Inlämningsuppgift Presentation - Flex C - Lektion 1

 • Inlämningsuppgift En vanlig måndag - Flex C - Lektion 1

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven skriver enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven skriver sammanhängande och begripliga berättande och beskrivande texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt informerande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • -
  SFI  A

Matriser

SFI
SFI C - Jag kan ...!

otillräckligt just nu
med stöd/till viss del
ok - jag har en grundläggande förmåga
ok - jag har en god förmåga
ok - jag har en mycket god förmåga
I lyssna-övningar kan jag höra ...................................
I läsövningar kan jag läsa ...........................................................
Jag kan tala ......................................................
I skrivövningar kan jag skriva ..............................................