Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen: Måltider

Skapad 2018-10-03 16:40 i Sörviks förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Måltiderna är bra och viktigt tillfällen till samtal med barnen och viktiga tillfällen att arbeta mot läroplansmål kring främst begreppssbildning, språkutveckling, inflytande, matematik och finmotorik.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen.För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 

 • Vi ger barnen många tillfällen att prata, lyssna på varandra, se, känna och få prova så mycket som möjligt själva som att t ex dela sin mat och utifrån ålder få prova att äta med kniv och gaffel.
 • Vi ger barnen utifrån ålder ett ökande ansvar genom att de så småningom får själva hämta sin mat och duka av efter sig.
 • Utifrån ålder uppmuntrar vi barnen att träna på att själva bre sin smörgås, använda kniv och gaffel, hälla mjölk i glas mm.
 • Vi har små tillbringare som barnen lättare själva kan hälla ur.
 • Vi vill locka barnen att våga prova nya maträtter, för att få en så väl sammansatt måltid som möjligt.
 • Vi talar med barnen om vad som är nyttigt för kroppen och vad som inte är det. Vi uppmuntrar dagligen barnen att välja och berätta vad de vill ha av t ex grönsaker, sås, bröd, pålägg och dricka.
 • Före lunchen har vi på olika sätt en sagosamling/lässtund medan maten dukas fram för att skapa en lugn och positiv stämning inför lunchen och för att undvika stress. Den är också ett bra tillfälle till språkstimulering.
 • Vi lägger upp bröd och smör i små portioner så att barnen kan få bre sina smörgåsar själva i så stor utsträckning som möjligt utan att det av hygienskäl blir ett stort svinn.
 • Vi fokuserar på att samtala med barnen om ”allt möjligt” och på att måltiden ska bli en positiv upplevelse.
 • Vi benämner saker korrekt och detaljerat (t ex "Vad vill du ha för pålägg på din knäckebrödssmörgås?")
 • Vi använder måltiderna som en möjlighet att använda matematiska begrepp t ex genom att räkna antal, se på färg och form och använda lägesbegrepp.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar och diskuterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen över hur måltiderna fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar, erfarenheter osv

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: