Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7 Deutsch - Zahen, Farben, sich vorstellen

Skapad 2018-10-03 20:13 i Långsjöskolan Norrtälje
Presentera dig Ställa och besvara enkla frågor Räkna 1-100
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Kunna räkna 1-100, kunna färger, kunna presentera sig

Innehåll

 

Mål för elev:
 • kunna räkna 1-100
 • kunna färger
 • kunna förstå enkla meningar
 • kunna presentera sig själv och ställa några frågor
 • kunna skriva några enkla meningar
 
Innehåll:
Arbetsområdet avser kunskapsområdet läsa, samtala och skriva.

 

Genomförande:

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt eller parvis. Du får jobba med texter, övningar samt träna muntligt. Efter detaljerad information och uppgifter leta efter i Lärloggen.

 

Bedömning:

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Du ska träna på att samtala med andra och delta i några förhör och ett prov.  

Uppgifter

 • Das bin ich

 • Extra text v.45 - "Das Murmeltier"

 • Extra text "Das Murmeltier" v.45

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Åk 7 tyska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
• formulera sig och kommunicera i skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: