👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2018-10-03 20:29 i Bergsjö skola Nordanstig
Under våren kommer vi att jobba med kretsar kring el som är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska komponenter ska kopplas ihop för att fungera.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska komponenter ska kopplas ihop för att fungera.

Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen än idag, eller som man ibland tvingas att göra under strömavbrott. Du kommer att få undersöka vad det är som får lampan att lysa, varför den inte lyser ibland, hur olika lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor.

Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns.

Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Efter det här arbetsområdet ska du:
 • veta hur energianvändningen ser ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta.
 • ha kunskap om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter har betytt för människors levanadsvillkor
 • kunna undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets.
 • kunna ta reda på orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten.
 • kunna undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt lära sig vad begreppen ledare och isolator innebär.
 • kunna tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets.
 • kunna undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dem.
 • kunna rita kopplingsscheman.
 • kunna jämföra olika sorter energikällor som framställer elektricitet och se fördelar och nackdelar med dem. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att inhämta dina kunskaper genom att:

 • delta i genomgångar
 • samarbeta i par 
 • utföra undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text
 • delta i gruppdiskussioner 
 • läsa olika texter och svara på frågor
 • se på film

Vad kommer att bedömas?

Det som bedöms är hur väl du kan:

 1. Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
 2. Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 3. Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 4. Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera. 
 5. Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets
 6. Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur de används i vardagen och i samhället. 
 7. Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen, samhället.

Hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att bedömas genom:

 • din delaktighet vid genomgångar, diskussioner och grupparbeten.
 • dina anteckningar i anteckningsboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Genomföra undersökningarna
Du genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Du behöver mycket stöd för att genomföra undersökningarna.
Du genomför undersökningarna med stöd och kan med hjälp formulera någon fråga.
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Fy  A 6
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar.
Skriva och rita
Du skriver och ritar om dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Du kan med mycket stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder ord som du lär dig (t.ex. elektroner, sluten krets, ström, spänning, diod)
 • Tk
 • Fy  A 6
Du förstår vissa av de korrekta ord och begrepp vi använder.
Du använder vissa korrekta ord och begrepp när du förklarar resultaten.
Du använder korrekta ord och begrepp när du förklarar dina resultat.