Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat, måltider och hälsa

Skapad 2018-10-03 21:12 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Det finns ett starkt samband mellan vår livsstil, där maten är en stor del, och vår hälsa. Och det gäller på både kort och lång sikt. Vad du äter under dagen påverkar din prestationsförmåga.

Innehåll

Syfte

Eleven ska öva på förmågan att:

 • Planera och tillaga måltider med olika metoder, livsmedel och redskap
 • Motivera sina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö
 • Kunna se samband mellan måltider och individuella behov
 • Kunna hantera och lösa olika praktiska situationer i hemmet

Innehåll

- Laga mat och baka efter recept
- Använda olika tillagningsmetoder
- Välja och använda redskap på rätt sätt
- Planera och organisera arbetet vid matlagning
- Planera måltider efter egna och andras energi- och näringsbehov och allergier
- Näringsämnen och livsmedel
- Din familjs ekonomi

Bedömningsformer

 • Hela arbetsprocessen i köket bedöms; från planering, färdig måltid och till att köket är godkänt
 • Utifrån elevens/elevernas resultat i köket diskuterar vi vad som fungerade, vad som var bra och vad som kunde gjorts på ett annat sätt
 • Alla elever har en individuell uppföljning med utvärdering och självbedömning
 • Eleven kommer även att få en arbetsuppgift som berör mat och hälsa, som ska lämnas in vid terminens slut

Undervisning och arbetsformer

 

 • Praktiska genomgångar där vi går igenom matlagningsmetoderna, som eleverna sedan själva provar på i köket
 • Eleven kommer att arbeta både enskilt och i grupp, där de provar på de olika matlagningsmetoderna och sätter samman måltider
 • Eleven planerar måltider till olika situationer och kopplar samman det till hälsa, ekonomi och miljö
 • Teoretiska genomgångar och diskussioner om mat och hälsa, livsmedel, hygien, tvätta, din familj ekonomi (spara, låna, skuld) etc.
 • Vi kommer även att se olika filmklipp som berör de praktiska genomgångarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: