Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat, måltider och hälsa

Skapad 2018-10-03 21:17 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. Eleverna ges också möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska öva på förmågan att:

 • Planera och tillaga måltider med olika metoder, livsmedel och redskap
 • Motivera sina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö
 • Kunna se samband mellan måltider och individuella behov
 • Kunna hantera och lösa olika praktiska situationer i hemmet

Bedömning - vad och hur

 • Hela arbetsprocessen i köket bedöms; från planering, färdig måltid och till att köket är godkänt
 • Utifrån elevens/elevernas resultat i köket diskuterar vi vad som fungerade, vad som var bra och vad som kunde gjorts på ett annat sätt
 • Alla elever har en individuell uppföljning med utvärdering och självbedömning
 • Eleven kommer även att få en arbetsuppgift som berör mat och hälsa, som ska lämnas in vid terminens slut

Undervisning och arbetsformer

 • Eleven kommer att arbeta både enskilt och i grupp, där de provar på de olika matlagningsmetoderna och sätter samman olika typer av måltider till olika personer med bla olika allergier
 • Eleven planerar måltider till olika situationer och kopplar samman det till hälsa, ekonomi och miljö
 • Vad har du i ditt kyldskåp? Eleverna arbetar med att sätta ihop måltider utifrån vad som finns "hemma". De sätter ihop en måltid utifrån vad som står framme på rullbordet.
 • Teoretiska genomgångar och diskussioner om mat och hälsa, mat från olika kulturer, matrelaterade sjukdomar och konsumentens rättigheter och skyldigheter. 
 • Vi kommer även att se olika filmklipp som berör de teoretiska genomgångarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: