👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 ht 2018

Skapad 2018-10-03 22:41 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi arbetar med Matematikboken åk 4.
Grundskola 4 Matematik
Matematik är inte bara att räkna. Det är ett eget språk! Vi utforskar och lär oss matematikens språk och utvecklar vårt matematiska tänkande tillsammans.

Innehåll

 

Syfte: 

All undervisning och lärande i matematik planeras mot att du skall kunna utveckla dina förmågor i matematik. För att se vilka de är kan du se längst ned hur de beskrivs i läroplanen (under syfte). Din lärare förklarar vad det innebär så att du förstår.

Mål: 

I januari strävar vi mot att du ska: 

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • kunna pricka in tal på en tallinje
 • veta hur du gör avrundningar till 10/100/1000-tal 
 • kunna göra beräkningar med addition och subtraktion( huvudräkningsmetod och uppställning)
 • kunna räkna multiplikation och division med huvudräkningsmetod.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna multiplicera med 10, 100 & 1000
 • kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

Arbetssätt:

För att du skall nå målen kommer vi att arbeta varierat med:

- genomgångar på gruppnivå

- genomgång på individnivå

- räkning i matematikboken alfa

- mattespel (tärning t ex)

- mattespel på dator

-diskussioner på gruppnivå

-diskussioner i par

-konkret material

Bedömning

Du får under lektioner löpande återkoppling på ditt matematiklärande.

Vid ett tillfälle har vi en provräkning som vi sedan går igenom tillsammans för att lära vidare och få matematisk förståelse på din redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matematikboken Alfa

Ny nivå
Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
Jag vet att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
Jag kan avrunda tal.
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Addition och subtraktion
Även detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.
Jag kan räkna addition med huvudräkning.
Jag kan räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna subtraktion med huvudräkning.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning.
Multiplikation och division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag förstår hur multiplikation och addition hör ihop.
Jag förstår hur multiplikation och division hänger ihop.
Jag kan räkna multiplikation i huvudet
Jag kan multiplicera med 10, 100 & 1000.
Jag kan multiplicera med andra tal som slutar på 0.
Jag kan räkna division i huvudet.