👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spindeln

Skapad 2018-10-04 06:19 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en planering om hur vi kommer starta ett projekt utifrån barnens intresse för spindeln.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med projektet är att barnen ska få tillfälle att fördjupa sin kunskap om spindeln och utforska vid många olika tillfällen och med olika arbetssätt.

Projektet grundar sig i barnens intresse för spindeln när vi varit på våra skogspromenader. Barnen har hittat ett hål vid en rot och vid hålingången är det ett spindelnät. 

Mål

Målet med projektet är att barnens ska få tillfälle att utveckla sin kunskap om spindeln genom att utforska, ställa frågor och samtala, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material.

Arbetssätt/metod

- Vi fortsätt att gå på våra skogspromenader och studerar spindelnätet samt spindlar om vi finner dem.

- Barnen får möjlighet att skapa spindelnät med hjälp av pinnar som vi tillsammans plockat och med tråd. De får då tillfälle att öva på att linda tråden mellan pinnarna.

- Barnen får tillfälle att skapa egna spindlar med hjälp av kottar vi plockat tillsammans. De får visa var piprensare ska placeras som ben och vi pedagoger limmar fast dem med limpistolen. Samtidigt samtalar vi om hur många ben en spindel har. Lyckas vi så limmar vi ihop två kottar för att tydliggöra att spindeln har en framkropp och en bakkropp. Barnen får även tillfälle att välja sex eller åtta ögon till sin spindel och vi samtalar om varför.

- I samband med halloween erbjuder vi barnen att skapa egna halloweenkort där de får testa tekniken at stämpla spindlar med hjälp av toalettrullar, möta skriftspråket och testa skriva sitt eget kort, samt skapa en QR-kod där de får efter egen förmåga berätta vem kortet är till och hur de skapat kortet.

- Vi har parallellt ett ljus- och skuggprojekt igång och väver in detta projekt. Barnen får studera spindelnätets skugga och hur den förändrar sig när nätet flyttar på sig.

- Vi undervisar om basfakta om spindeln - att den har en fram- och bakkropp, 6 eller 8 ögon, 8 ben, spinnvårtor och käkar. Vad spindeln äter och bor.

- Vi tar fram qr-koder med fakta och sånger om spindeln.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016