👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Forskarna 19/20

Skapad 2018-10-04 07:43 i Nyhammars förskola Ludvika
Att tillsammans med barnen ta reda på mer om hållbar utveckling utifrån intresse och kunskapsnivå
Förskola
Arbeta med Hållbar utveckling utifrån intresse och kunskapsnivå. Använda eget material samt material från Håll Sverige Rent

Innehåll

Vad, Hur, Varför?

Vad ska vi jobba med? Hållbar utveckling - återvinning, energispar, sopsortering

Hur ska vi jobba? Utgå från barnens förkunskap och sedan ta reda på mer via material, filmer och sammankoppla flera projekt/teman

Varför ska vi jobba med det här? För att skapa ett intresse hos barnen för Hållbar utveckling, för att göra barnen medvetna om människans påverkan på miljön/naturen och för att följa våra styrdokument

Vad kan/vet barnen redan om detta? Genom samtal i samling tar vi reda på vad barnen redan kan och dokumenterar detta med bland annat anteckningar
 

Tänkta mål från Lpfö98/rev.10/rev.18

 Vilka mål tänker jag som pedagog att vi ska jobba kring? (2-4 st.)

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Vår arbetsmetod:

Vi utgår från barnens intressen och kunskapsnivå

Vi använder oss av de anteckningar vi skrev utifrån barnens kunskapsnivå när vi startade och fyller på med ny kunskap

Vi använder oss av sopsortering, diskussion, material från Håll Sverige Rent samt annat intressant material film mm vi kan hitta under arbetets gång, vi sammankopplar flera projekt/teman för att få helheten i arbetet.

Utvärdering

Utvärdering sker i blogg/logg under och efter projektets gång.

Bestäm uppföljnings-/utvärderingsdatum och skriv in i kalendern.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016