Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 7 Eng - Learning for life, kapitel 3, BW

Skapad 2018-10-04 08:23 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi tränar på ord som har med skolan att göra och repeterar klockan.
Grundskola 7 Engelska
Kunna berätta om dig själv, dina vänner och din skola skriftligt och muntligt.

Innehåll

Jä ht 18 åk 7 Eng - Learning for life, kapitel 3, BW

 

Mål för elev

Formulera dig och kommunicera i skrift och tal.  Förbättra dig själv.

Innehåll

Eleverna arbetar med kapitel 3 i ”Prime Time Main - Textboken” samt med kapitlets tillhörande uppgifter och får skriva egna texter. Eleverna ska lära sig användbara och nyttiga uttryck, en del handlar om klassrummet och dessutom klockan.

Grammatik: Eleverna lär sig använda do och does.

Genomförande

Under lektionerna får du arbeta med texterna och övningarna i övningsboken. Du får arbeta med ny grammatik under lektionerna. Du får även hemläxa att lära in de nya orden och den nya grammatiken. Du skriver under lektionerna texter om "My best friend".  Vi samtalar under lektionerna om texterna på engelska.

Bedömning

Bedömning: Sker löpande under lektionerna där du visar din förmåga att: Formulera dig och uttrycka dig skriftligt med sammanhang och flyt. Förtydliga och variera dig i det du skriver med varierat ordförråd. Skriva texter under lektionerna. samt på det avslutande provet som vi har.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i skrift och tal. Utveckla förmågan att göra förändringar och förbättringar av egna skriftliga framställningar.

Matriser

En
Jä ht 18 åk 7 Eng - Learning for life, kapitel 3, BW

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
skriva
formulera dig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan du välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram­ ställningar. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
förbättra
Förmåga att bearbeta och göra förbättringar av egna skriftliga framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativtsammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Tala
formulera dig och kommunicera i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: