Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 7

Skapad 2018-10-04 08:29 i Vallåsskolan Halmstad
I denna del av ämnet ska eleverna lära sig att musicera. Med hjälp av instrument och/eller sång kommer elever att spela/sjunga tillsammans med andra i s.k ensembleform (t.ex pop/rockband). På så sätt ges elever möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, utvecklas i sitt muscierande och visa sina musikaliska kvaliteter enskilt och i grupp.
Grundskola 7 – 9 Musik
I årskurs 7 kommer musikämnets första konkreta mål ligga i fokus, att spela. Utöver att vi kommer spela instrument kommer vi även sjunga och lära oss musikteori, för vad är praktik utan teori och vice versa?

Innehåll

Såhär kommer VT-20 se ut:

Du kommer få en skrivbok att anteckna i, denna samt penna och sudd SKA vara med till varje lektion. 

 

1. V.2-6 Musikteori: Kvintcirkeln, dur och moll, pianots toner, gitarrens toner, basens toner, ackord. 
Området avslutas med ett mindre test, info kommer ut i lärloggen när det närmar sig. 

2. V.6- (ej v.7) 8 Notläsning: Vi lär oss grunderna i notläsning. Testas av via piano v.9. 

3. V.9-10: Spela piano efter noter. 

4. V.11-12: Spela piano efter ackord. 

5. V.13: Slagverksensemble.

6. V.14: Spela gitarr efter ackord. 

7. V.16-19: Sjunga i mindre grupper och göra ett framträdande på lektionen. 

8. V.20.....

 

 

 

Uppgifter

 • Musikteoritest

 • Musikteoritest

 • Musikteoritest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Instrument och ensemble

E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Instrumentspel
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Ensemblespel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Instrument/sång teknik-karaktär
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven sjunger eller spela på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikaliskt uttryck
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Omdöme om eget och andras musicerande
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: