👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet

Skapad 2018-10-04 08:47 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Teknik Svenska
Hur kan man bygga så höga torn som Eiffeltornet eller hus som Burj Khalifa utan att de rasar? Varför konstruerar man medvetet saker för att de ska kunna gå sönder?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Teknik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • veta vad som menas med hållfasthet.
 • veta hur material kan formas på olika sätt för att öka styrkan.
 • veta mer om arbetsgången i teknik: ett problem-ide´till lösning-prövning av lösning och justeringar-rapportskrivning.
 • kunna ge förslag till lösningar på ett problem.
 • veta hur man skriver en rapport.

Arbetssätt - Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:  

 • Lyssna på muntliga genomgångar
 • Se på film och filmklipp
 • Läsa faktatexter/rapporter med koppling teknik
 • Samtala, diskuttera och resonera om tekniska lösningar och deras betydelse för individen, samhället och miljön.
 • Planera, bygga och bearbeta enkla konstruktioner.
 • Dokumentera din konstruktion i text och bild.
 • Klassrumsdiskussioner
 • Kunskapsutvärdering

Bedömning

Som underlag har jag din skiss, din konstruktion och framförallt din rapport om ditt bygge.

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att använda viktiga begrepp inom teknik, beskriva och ge exempel på begreppen.
 • I vilken grad du bidrar till lösningar vid konstruktion.

Genom att

 • Lyssna när du aktivt deltar i diskussioner och samtal.
 • Läsa din dokumentation om din konstruktion.

Begrepp att ha koll på:

Balk

Böjning

Dragkraft

Elastisk

Fackverk

Hållbar utveckling

Hållfasthet

Instabil

Konstruktion

Material

Metaller

Naturmaterial

Pelare

Rörelseenergi

Stabil

Stödyta

Syntetiska material

Tryckkraft

Tyngdpunkt

Utmattning

Valv

 

Power Point 

 

Uppgifter

 • Tornbygge

Matriser

Sv Tk SvA
Halmstad Teknik - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.