👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 6 2018

Skapad 2018-10-04 08:51 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Privatekonomi - samhällsekonomi och samband (det ekonomiska kretsloppet)
Grundskola 6 Samhällskunskap

Vad är ekonomi och hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Dessa ämnen är sådant som vi kommer att arbeta med under ett par veckor. Du kommer att få arbeta med olika ekonomiska begrepp, privatekonomi, ekonomi i det offentliga (kommun, landsting, stat). I arbetet kommer vi att diskutera, resonera och jämföra för att förstå och kunna förklara och jämföra.

Innehåll

Mål

Målet med detta tema är att:

 • Du skall veta hur hushållens och samhällets ekonomi hänger samman genom att kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.
 • Du ska känna till, förstå och kunna använda olika ekonomiska begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang
 • Du skall känna till skillnader mellan människors ekonomiska resurser och kunna resonera och diskutera kring orsaker och konsekvenser av detta både för den enskilda individen och samhället

 

Följande begrepp ska du kunna:

 

Veckopeng                                         

Barnbidrag

Bostadsbidrag

Utgift

Lön

Skatt

Inkomstskatt

Moms

Punktskatt

Ränta

Avgift

Budget

Räkning

Finanser

Kredit

Kontant

Kontanter

Inkomst

Ränta

Avbetalning

 

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 

Vi kommer;

 • att ha gemensamma genomgångar
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • titta på film
 • diskutera
 • arbeta med begrepp
 • individuella uppgifter kopplat till ekonomi

Vi kommer att bedöma

 • löpande arbeten
 • resonemang och diskussioner
 • begreppsförståelse
 • kunskaper om ekonomiska strukturer
 • Arbetet avslutas med ett skriftligt prov 25/10.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6