Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon

Skapad 2018-10-04 09:37 i Harbo förskola Heby
Förskola
Eftersom barnen har varit så intresserade av att stå och titta och vinka till bilarna som kör förbi på vägen utanför förskolan, leksaksbilarna på förskolan, bilarna på vår parkering, matbilen har vi valt att utveckla detta och göra det till vårt projekt. Tanken är att vi ska undersöka en mängd olika frågor och områden i relation till olika fordon. Vi planerar att gå på promenader i vår närmiljö för att hitta olika fordon och tillsammans bli mer nyfikna på fordon utifrån många olika läroplansmål.

Innehåll

Bakgrund

Barnens stora intresse för fordon

Vi har i vår grupp sett ett stort intresse av fordon. De leker och pratar om fordon. Vi har många fordon som åker runt om vår förskola. Barnen får dela sitt intresse med andra och det skapar en gemenskap. Det är ett tema som har och är genomgående i hela gruppen, utifrån barnens enskilda förutsättningar, intresse och behov. 

 

Syfte

Vi väver in barnens intressen i olika aktiviteter.

Få möjlighet att undersöka och utforska ett intresse område .

Utveckla ordförrådet. 

Känna delaktighet i gruppen, där alla ses som ett komplement.

Vi synliggör temat i lärmiljön genom att sätta upp bilder på fordon på väggar och gör en bilhörna. 

 

 

Matematik:

• Stor - liten - Hur stora och små fordon finns det? 

• Former - vilka former finns på fordonen? Vilka former finns i vår närmiljö? 

- Färger - vilka färger finns det på fordonen? 

 

Språk och kommunikation 

Vi sätter upp bilder på avdelningen så barn och pedagoger kan se, prata och lyssna på varandra när vi diskuterar.

• Vägskyltar

• Vi sjunger sånger om fordon 

• Vi tittar på fordon via vår projektor, på en stor skärm (så att alla barn lättare kan se) - vad ser och hör vi? 

 

Naturvetenskap - Teknik 

• flyta - sjunka 

• Vi ser på bilar i vår närmiljö - hur används dom? 

• Många barn är väldigt rörliga då tänkte vi hitta aktiviteter utifrån det. Ett förslag är att ta den energin och föra den vidare till en kroppslig upplevelse i form av att springa upp o ner ifrån vår kulle. Vad händer då till skillnad från att man springer på plan mark? 

 

Skapande

• Vi gör bilar av papperstallrikar och sätter upp på avdelningen

•Vi målar en traktor tillsammans 

• Vi skapar former tillsammans

 

Social kompetens och värdegrund 

• vi samarbetar och hjälps åt, lyssnar på varandra.

• uppmuntrar barnen att testa själva - vid olika tillfällen under dagen

• Bilarna måste ses sig om, det måste vi med innan man går över vägen

 

Hälsa och rörelse

• vi är ute och går och rör på oss i skog o mark - vi är utomhus mycket

 

Föräldrar och barnens delaktighet och inflytande

Vi vill ta vara på vad de visar intresse för i den fria leken. 

Alla barn får ta med en bild hemifrån på ett fordon som de tycker m och vi sätter upp den på vår tavla på avdelningen. 

Unikum finns till för insyn i vad barnen gör på förskolan, genom planeringar och inlägg. 

Foton sätts upp på avdelningen för diskussion mellan barn-barn, barn-föräldrar, barn-pedagog 

 

 

V41

Vi går på utflykter och pratar om och knäpper kort på vägskyltar. 

Tar bilder på alla fordon i vår närmiljö som vi sedan sätter upp som dokumentation. 

Vi påbörjar en bilhörna, som vi utvecklar tillsammans med barnen.

 

v.42

Vi börjar att göra bilar utav tallrikar.

Vi tar fler kort på fordon i vår närmijlö.

Barnen får ta med sig kort på ett fordon de gillar.

 

v.43

Fortsätter pyssla och tillverka bilar

Går på utflykt, upptäcker vägmärken färger och former! Kollar om vi ser några fordon på vägen?!

 

v.44

Vi går igenom på samlingen vad vi såg för skyltar tillsammans. Vi tränar olika former; cirkel, triangel, rektangel/fyrkant. 

Vi undersöker barnens favoritfordon. 

Sjunger om gumman cirkel

Tittar på fordon på stor skärm, och lyssnar hur de låter

 

v.45

Vi fortsätter att träna olika former och vi lyssnar på fordonens ljud. 

Sjunger sånger om fordon - hjulen på bussen- krokodilen i bilen - jag hamrar o spikar m.m 

Vi tar med oss bilderna på skyltarna på utflykten och ser om vi hittar på dem igen 

Vi skapar en cirkel tillsammans 

 

 

v.46

Fortsätter träna former ute och inne. Vi tar med olika former med på 

utflykten och gömmer i skogen.  Vi fortsätter att tillverka cirklar. 

 

v. 47 

Vi har en mjukisdag med barnen då de får ta med en mjukis hemifrån och berätta om. 

Vi tar med former igen till skogen för barnen att leta efter. Vi fortsätter med traktorn om vi inte hunnit klart. 

Skapar figurer av former då tillfälle ges. 

 

V.48 

Vi börjar baka pepparkakor. Vi avslutar temat fordon då vi går mot juletider.

 

 

Här har barnen byggt en gubbe utav formerna. 

 

 

En uppdaterad bild på fordonstavlan. Här står barnen och berättar om sina favoritfordon för sina kompisar. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: