👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för El-lära

Skapad 2018-10-04 10:08 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
.

Innehåll

 

Pedagogisk planering (pedagogdel)

 

Förmåga/or att utveckla (ur syftestexten):

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll:

 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

Kunskapskrav:

 • För E

 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar,

 • För C

 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar

 • För A

 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Pedagogisk planering (elevdel)

 

Detta ska du lära dig (konkretiserade kunskapskrav, som talar om vad som ska bedömas på ett sätt som är lätt för eleverna att förstå):

 • Vad som driver den elektriska strömmen, kunna skilja på statisk elektricitet och på flödande elektrisk ström.

 • Förstå att elektricitet omvandlas i våra kraftverk.

 • Förstå hur elektricitet kan utnyttjas i vår vardag i t.ex. batterier

 •  

 

Så här ska vi arbeta (hur ska arbetet gå till, grupparbete, laborationer, muntligt, skriftligt, redovisning mm):

 

 • Vi kommer att genomföra två stycken laborationer. En med syftet att studera statisk elektricitet och en med syftet att studera flödande elektrisk ström.

 • Eleverna kommer att kunna redovisa kunskaper både muntligt och skriftligt.

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 • Genom hanteringen av laborationer och skriftliga laborationsrapporter

 • Det kommer också ske en löpande muntlig bedömning samt ett avslutande skriftligt prov.

 

Eventuell matris: