Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oral exercises

Skapad 2018-10-04 10:38 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Här samlas omdömen till olika muntliga uppgifter vi jobbar med

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Se nedan

 

Genomförande

Arbetsgång: med jämna mellanrum kommer vi att arbeta med muntliga övningar där ni under ett antal tillfällen kommer få träna den muntliga förmågan med varandra i olika situationer, t.ex vägbeskrivningar, dialoger etc. 

Examinationstillfälle: efter ett antal övningstillfällen kommer ni ha en eller två lektioner då ni arbetar med uppgifter som kommer att bedömas. Den större delen kommer att spelas in och laddas upp/lämnas in via Classroom i inlämningsmappen där. 

Bedömning: delaktighet, flyt i tal, ordförråd, hur ni löser kommunikationsproblem (t.ex om du inte vet ett ord, kan du beskriva mer då?), anpassning av framförandet beroende på mottagare och syfte. Omdömet skriv sedan i kommentarsfältet här nedan. 

Om det är så att du vill att någon av övningarna inför bedömningstillfället ska bedömas kan du spela in och lämna in den på egen hand. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: