👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chapter "Money" Good Stuff - English Year 7

Skapad 2018-10-04 11:22 i Västra skolan Falun
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Money i läroboken Good Stuff B Gold (även Tough Stuff).
Grundskola 7 Engelska
Vi kommer några månader framöver arbeta i Good Stuff B / Tough Stuff med kapitlet "Money". Du kommer att få läsa och lyssna på texter, göra övningar, träna ord samt prata och skriva om ämnet. Slutligen ska du göra ett prov angående detta kapitel.

Innehåll

English year 7

Good Stuff B, Money

Pedagogisk planering

 

Syfte:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används och kunna sätta detta i relation till egna erfarenheter och livsvillkor.

 

Innehåll:

 

 • Textboken, kapitlet Money

 • Övningsbok

 • Grammatik ( obestämd artikel, plural av substantiv)

 • Film/tv-program/musik

 

 

Arbetssätt:

 

 • Textarbete, muntliga övningar, ord-och fras inlärning, skriftliga övningar, hörförståelseträning.

 • Grammatikövningar

 • Arbeta både enskilt och i par/grupp

 

Bedömning:

 

Jag kommer att bedöma hur du arbetar under lektionerna, läxförhören och prov.

 

 

 • förmågan att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 • förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 • förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används och kunna sätta detta i relation till egna erfarenheter och livsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
English 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Tala
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt.
Skriva
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.