👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6

Skapad 2018-10-04 11:24 i Knutby skola Uppsala
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 6
Grundskola 6 Engelska
Engelska är ett språk som talas och förstås av många människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Syftet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll:

Vi kommer i huvudsak arbeta med läromedlet What´s Up 6, textbook and workbook,men även utifrån andra källor.

Under läsåret kommer du att arbeta med bl.a. följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska, från olika typer av media.
 • Lyssna på talad engelska genom olika typer av media och hörövningar.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i klassrummet. 
 • Titta på engelska TV-program/filmer el. dylikt.
 • Lära in och arbeta med grundläggande engelsk grammatik.

Min bedömning baserar jag bl.a. på:

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du anpassar ditt språk efter syfte, mottagare och situation.
 • Hur du använder dig av information, inhämtad från olika typer av media i din egen produktion.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper, bland annat, genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktiv du är i samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta i samtal och diskussioner I klassrummet och visa din kunskap både muntligt och skriftligt. Du visar även ditt lärande genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska och genom att visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Mal Engelska VT-16 år 6

Bedömningsmatris engelska VT-16 år 4-6

E
C
A
Skriva
1
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
2
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
3
Eleven kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Eleven kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt, med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
4
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier, som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Tala/samtala
1
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och relativt sammanhängande.
2
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
3
Eleven kan i muntligt interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i muntligt interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Eleven kan i muntligt interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa kommunikationen till syfte, mottagare och situation.
4
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
1
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika samanhang och områden där engelska används.
Eleven kommenterar några företeelser i olika samanhang och områden där engelska används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika samanhang och områden där engelska används.
2
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra några jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Läsa
1
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
2
Eleven visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
3
Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
4
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för läsande.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsande.
5
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Lyssna
1
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo
Eleven kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
2
Eleven visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
3
Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
4
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
5
Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Ny rubrik

E
C
A