👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

säkerhetskurser järnväg

Skapad 2018-10-04 11:50 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Järnvägsbyggnad
Basävista samt SOS-ledare i enlighet med trafikverkets kursplaner.

Uppgifter

 • Basävista

 • Basäskydd

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Jär  -
 • Olika teknik- och anläggningssystem.
  Jär  -
 • Lagar om andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Säkerhet i arbetet med spänningsförande elanläggning.
  Jär  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Jär  -
 • Bedömning av risker för olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
  Jär  -
 • Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiskt arbetssätt.
  Jär  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Jär  -

Matriser

Jär
säkerhetskurser järnväg

Säkerhetskurser

Basävista Basäskydd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Basävista, SOS-ledare
Förstå och kunna använda säkerhetsregler. Göra och följa en riskbedömning
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
 • Jär  -
Eleven har god förståelse och kunskap kring de regler som gäller vid arbete i och kring spårområdet. Att kunna tillämpa reglerna på ett säker sätt. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, sin planering.
Eleven har mycket god förståelse och kunskap kring de regler som gäller vid arbete i och kring spårområdet. Att kunna tillämpa reglerna på ett säker sätt. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, sin planering.