Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik åk 8

Skapad 2018-10-04 11:54 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Ett lyrikuppdrag i fyra delar, där du samtalar om, läser och skriver om lyrik som tidigare skapats samt publicerar din egen lyrik.
Grundskola 8 Svenska
I detta avsnitt skall du få läsa, lyssna, tolka och analysera olika slags lyrik, men även skapa själv med webbverktyget Animoto.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Uppgiften i arbetsområdet består av fyra delar:

  • Att tyst och högt läsa samt förstå olika typer av lyrik, samtida och äldre, som ingår i undervisningen

  • Att samtala och diskutera lyrik i grupp utifrån exempelvis innehåll, form, budskap och språk.

  • Att skriva en diktanalys om en valfri dikt eller låttext, där innehåll, form, språk och budskap behandlas i löpande text och den personliga åsikten framträder.

  • Att skriva minst en egen dikt som presenteras i webbverktyget Animoto.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du kan samtala och resonera om en dikts innehåll
  • hur väl du kan skriva en diktanalys om en dikts eller låttexts innehåll, form, språk och budskap

  • hur väl du kan skriva en dikt när det gäller uppbyggnad, innehåll, form och språk

  • hur väl du kan kombinera din dikt med estetiska uttryck och medier, t ex bilder, filmer och musik

 

 

Matriser

Sv
Lyrik

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Samtala
...formulera sig och kommunicera i tal,
Lyrik. Skönlitteratur från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tolka en dikt
… läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Analys av lyrik, (muntligt och skriftligt)
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk (lyrik).
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk (lyrik).
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk (lyrik).
Se kopplingar
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Författare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Att resonera om verket och upphovspersonen.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Skriva diktanalys
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva diktanalys
Du kan skriva olika slags texter (diktanalys) med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (diktanalys) med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (diktanalys) med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva dikt
… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Egen dikt, dramaturgi
De berättande texter (lyrik) du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter (lyrik) du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter (lyrik) du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Presentera en dikt
... uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.
Egen dikt, budskap levandegörs genom estetiskt uttryck och medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: