Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Julklappsverkstad

Skapad 2018-10-04 12:30 i Kvisthamra fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Eleverna får prova olika former av skapande verksamhet; olika material, redskap och tekniker. Detta utmynnar i en skapande julklappsverkstad och julpysselverkstad.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema: Skapande verksamhet - Julklappsverkstad

 

Tidsperiod: Vecka 45 - jullovet

 

Vad ska vi lära oss? 

Genom skapande verksamhet ges eleverna möjlighet att använda sina sinnen, sin kreativitet och sin fantasiförmåga såväl som de tränas att prova egna idéer och andras idéer. Genom att arbeta självständigt samt lära tillsammans med andra utvecklar eleverna självförtroende, de vågar pröva sig fram, göra fel, utvecklas och göra om. Eleverna tränar också sin finmotorik och ges tillfällen att möta olika tekniker, redskap och material för att skapa och uttrycka sig. Inom det skapande arbetsfältet kan eleverna göras högst delaktiga i de processer som sker. De kan påverka hur slutresultatet blir, driva skaparprocessen åt det håll de vill och även tydligt kommentera slutprodukten då det är ett så pass konkret arbetsområde.

 

Förmågor och Centralt innehåll 

Se nedan!

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

I den skapande verksamheten får eleverna möta olika sorters aktiviteter som exempelvis: 

 • rita med olika sorters pennor och färger som bl.a. akvarell, oljefärg och textilpennor
 • bygga, klistra och sammanfoga
 • måla på olika material som papper, kartong, glas & keramik
 • jobba med textiler som bl.a. filt, garn och ull
 • sy och klippa i tyger av olika slag
 • jobba med gips och olika leror, bränna lera

Arbetet kommer att ske i mindre grupper där pedagogerna har introduktioner, genomgångar för att initiera arbetet. Därefter blir eleverna mer självgående men fortfarande med stöd av pedagogerna. De elever som deltagit i de första genomgångarna kan även instruera andra elever och därigenom träna på sin förmåga att kommunicera. Under skapandets gång samtalar vi också med eleverna om hur estetiska uttryck kan tolkas och uppfattas av olika människor.

 

Hur ser vi att vi når målet?

Pedagogerna kommer under arbetets gång att vara uppmärksamma i verksamheten för att upptäcka och påtala de framsteg som eleverna gör. Vi kommer att titta efter hur elevernas finmotoriska förmåga utvecklas, hur de samarbetar och löser problem som uppstår. Vi vill att eleverna ska ha utvecklat sin förmåga att pröva och utveckla idéer, sin förmåga att skapa och uttrycka sig samt sin förmåga att kommunicera och samarbeta med varandra.

 

Förhoppningsvis blir eleverna så nöjda med några skapade alster så att de kan duga som julklappar. Vi tänker oss att under arbetets gång fortlöpande dokumentera elevernas prestationer och framsteg.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: