👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högbergets planeringsmall

Skapad 2018-10-04 13:12 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Väcka intresset för föräldrar.

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

Eftersom vi under läsåret 16/17 ska jobba aktivt med språkutveckling så bör det finnas med mål från läroplanen som syftar till bättre språk. Även åtgärderna i likabehandlingsplanen och målen för Grön Flaggarbetet (sistnämnda gäller bara Junibacken) bör beaktas.

METOD

Hur ska vi arbeta med detta? Vilka barn kommer att ingå?

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

UPPLÄGG

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När gör vi uppföljning och utvärdering?