👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur är jag en bra kompis?

Skapad 2018-10-04 13:27 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Vi har valt att arbeta med materialet Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen. Boken handlar om olika djur som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom sagor, sånger och berättelser lär de oss om hur man är en bra kompis. Med detta värdegrundsarbete vill vi tydliggöra för barnen vad en bra kompis är och hur man kan samarbeta och ha roligt tillsammans.

Innehåll

Nu läge (var är vi ?)

Barnen leker mycket med varandra och har till viss del börjat gruppera sig. Vissa har starka viljor och vill bestämma, andra är hjälpsamma och visar sina kamrater hänsyn och kan dela med sig. 

Barnen behöver utveckla förmågor som att lyssna på varandra, vänta på sin tur och visa empati för varandra.

En del barn behöver träna sig på att tänka efter innan hen agerar.

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att barnen ska utveckla sin förmåga att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. Syftet är också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att säga sin åsikt och att lyssna på andra, för att bättre förstå varandra. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen …

 • kan sätta ord på och uttrycka sina känslor samt har en ökad förståelse för, kan tyda och respektera andras känslor (empati). T.ex. hur en kompis mår om ingen lyssnar, den utesluts ur en lek eller blir slagen.
 • utvecklat sin förmåga att vänta på sin tur i olika sammanhang (exempelvis kommunikation, kö och föremål).
 • utvecklat en förståelse för att ibland får kompisen bestämma och ibland jag själv.
 • utvecklat färdigheter att lösa sina konflikter mer självständigt och använder bra språk vid konflikthantering (”När du … känner jag …”).
 • samarbetar och hjälper varandra, både ber om hjälp och erbjuder hjälp.

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med detta med de barn som är födda 2013-2015 Ibland i helgrupp och ibland i mindre grupper.

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Genom att tillsammans med barnen prata, och reflektera om hur en bra kompis är och att hjälpa barnen att förstå och ge dem verktyg att visa hur de känner och upplever för att kunna göra sig förstådda och förstå varandra/andra. Det är viktigt att vi pedagoger ställer frågor för att få igång ett samtal och att vi knyter an till barnens egna erfarenheter. Vi kommer att använda oss av Snick och Snack och diskutera dramatisera om hur djuren är mot varandra i Kungaskogen. Snick och Snack kommer att ge barnen uppgifter med olika aktiviter där barnen får samarbeta genom lekar och aktiviteter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016