👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår politik

Skapad 2018-10-04 13:33 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Vår politik - hur styrs Sverige?

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna

- Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas

- Skillnaderna och likheterna mellan direkt och representativ demokrati

- Hur ett val i Sverige går till. Politiska val och partier i Sverige.

- Riksdagens och regeringens uppdrag

- Argumentera för/mot skolrelaterade frågor

- Använda ämnesbegrepp

- Skriva en argumenterande text

 

Innehåll - Lgr11

 • - Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val. (Sah)
 • - Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.(Sah)
 • - Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (Sv/sva)
 • - Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. (Sv/svA)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. (Sv/svA)
 • - Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp. (Sv/SvA)

 

 

       Genomförande

- Läsa "Upptäck samhälle" och svara på instuderingsfrågor, enskilt och i par.

- Studera olika bilder på hur ett val går till.

- Egna rebus. Plansch!

- Fyra hörn övning. Du väljer vilket påstående som är rätt och sedan förklarar varför du tycker som du gör.

- Veckans ord - för att befästa ämnesbegreppen.

- Starta ett eget parti. Redovisa partiet. Därefter kommer vi att ha ett val i klassrummet.

- Debatt i grupper. Argumentera för och emot skolrelaterade frågor. (Till exempel ja, till mobil i skolan)

- Genomgång, om argumenterande texter samt tankekarta.

- Skriva argumenterande texter - ni får stödmall som ni ska följa

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna samt delta i alla muntliga aktiviteter.

Du redovisar även dina kunskaper genom planscherna och dess muntliga framförande.

Du redovisar dina kunskaper genom skriftliga texter och skriftliga och muntliga prov. Muntliga prov under temats gång (ex, fyra hörn övningen och debatten). Skriftliga prov i slutet på temat. (BFL- formativ och summativ bedömning).

 

 Elevinflytande

- Tankekarta - för att få med era förkunskaper/intressen.

- Du tillsammans med en arbetskamrat skapar ett eget parti. Du väljer din arbetskamrat. Olika redovisningsformer- ni väljer något passande.

- Skolrelaterade frågor som ni väljer att argumentera om

- Två stjärnor och en önskan

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6