👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska glosläxor ht18

Skapad 2018-10-04 13:50 i Junibackens skola Ludvika
Engelska glosor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska glosor ht18

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer genom att lära oss engelska glosor bygga upp ett ordförråd som är grunden i alla språk, orden. Ju fler ord vi kan ju lättare är det både att förstå engelska och att själv kunna använda språket. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att varje vecka under höstterminen ha en glosläxa. Du läser texten i Gleerups Portalen som hör till läxan, dvs den text som glosorna är hämtade ur. Genom att läsa texten får du glosorna i ett sammanhäng och lär dig hur man kan använda dem. Du lyssnar också på texten för att veta hur orden uttalas.

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan orden, dvs hur de stavas, vet hur de uttalas, vad de betyder och hur man kan använda dem. 

Hur du får visa vad du kan:

Genom glosförhör varje vecka. Du får också chansen att visa vad du kan på två stora repetitionsförhör av föregående glosor. Det första förhöret är vecka 43 då du repeterar alla glosor som du haft under höstterminen fram tills dess. Nästa repetitionsförhör är innan terminens slut. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6