👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text, Norden, åk 5

Skapad 2018-10-04 14:22 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Svenska
Det finns många olika slags texter och alla har sin speciella uppbyggnad. Nu är det dags att träna vidare på hur man skriver en beskrivande text. Detta gör vi samtidigt som vi läser om de nordiska länderna. När arbetet är klart, så har du en genomarbetad text om ett nordiskt land i din hand!

Innehåll

Vi använder oss av läromedlet Zick Zack - Skrivrummet

Vi tränar på att:

 • organisera innehållet i en beskrivande text
 • jämföra, så att textens fakta blir intressantare
 • använda ämnesbegrepp
 • använda olika källor
 • beskriva ett land tillsammans
 • självständigt skriva en text om ett nordiskt land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande text, Norden, åk 5

Jag behöver träna lite till
----->
----->
----->
Struktur
Jag har en kort inledning med några fakta.
Jag har en inledning med flera relevanta fakta.
Jag har en tydlig inledning med flera relevanta fakta.
Struktur
Jag använder någon enstaka underrubrik.
Jag använder några underrubriker med relevant fakta.
Jag använder flera underrubriker med relevant fakta.
Språk: Tempus
Jag skriver det mesta i presens (nutid).
Jag skriver i presens i hela texten.
Språk: Sambandsord
Jag använder något enstaka sambandsord (t.ex. dessutom, eftersom, även, precis som) så att meningarna blir längre.
Jag använder några olika sambandsord (t.ex. dessutom, eftersom, även, precis som) så att meningarna blir längre.
Jag använder flera olika sambandsord (t.ex. dessutom, eftersom, även, precis som) så att meningarna blir längre. Jag blandar långa och korta meningar för att få flyt i texten.
Språk: Ämnesbegrepp
Jag använder några ämnesbegrepp.
Jag använder flera ämnesbegrepp.
Jag använder flera ämnesbegrepp på ett naturligt sätt.
Skrivregler: Stavning
Jag stavar så att läsaren förstår vad jag menar.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Jag är säker på att stava.
Skrivregler: Skiljetecken
Jag använder ibland skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt
Jag använder för det mesta skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt
Jag är säker på hur jag ska använda skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt
Källor
Jag sammanställer fakta från olika källor på ett relativt bra sätt.Jag ger en enkel förklaring till varför jag valt någon källa.
Jag sammanställer fakta från olika källor på ett bra sätt.Jag ger en utvecklad förklaring till varför jag valt någon källa.
Jag sammanställer fakta från olika källor på ett relativt bra sätt.Jag ger en välutvecklad förklaring till varför jag valt någon källa.