👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Onsdag kväll strax före sju

Skapad 2018-10-04 14:44 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna jobbar med läsförståelse kring boken Onsdag kväll strax före sju.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser boken Onsdag kväll strax före sju som utspelar sig i en påhittad förort någonstans i Sverige. En berättelse om vänskap, kärlek och ond bråd död.

Innehåll

Läsning: onsdag kväll strax före sju

v. 38 – 43

Lokal pedagogisk planering, årskurs 7, svenska

Under de närmaste veckorna kommer ni att läsa boken Onsdag kväll strax före sju.  Vi kommer att varva lästid med boksamtal i helklass och i smågrupper.

 

Svenska - Långsiktiga mål (förmågor Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

-         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-         läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

 

Undervisning och bedömning

-         Du läser boken Onsdag kväll strax före sju av Mats Berggren

-         Du visar engagemang när vi samtalar, resonerar och reflekterar kring innehållet

Du skriver olika typer av texter under arbetets gång; kortskrivning, beskrivande text samt en avslutande reflekterande text.

Mål med arbetsområdet är att eleven ska utveckla/få ökad kunskap om:

 

·         Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 

·         Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

 

·         Utveckla sin förmåga att uttrycka sig i text, i detta fall beskrivande och reflekterande texter.

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 

 

 

Bedömning

Bedömningen av era förmågor sker kontinuerligt under lektionerna och via inlämnade svar på frågor som ställs till boken, muntligt deltagande i undervisningen, kortskrivningsuppgift/er samt bedömning av slutuppgift(se bedömningsmatris nedan).

 

Tidsplanering:

Vecka 38: Introduktion, filmklipp och högläsning ca 20 sidor

Vecka 39: Högläsning till s. 51 , diskussioner om karaktärer, kortskrivning om karaktär. 

vecka 40: Egen läsning i boken till s. 101 (alt. 82), karaktärsanalyser, arbete med uppgifter till boken.

Vecka 41: Egen läsning till s. 150, boksamtal, filmklipp och arbete med uppgifter till boken.

Vecka 42: Egen läsning till s. 200, boksamtal, arbete med uppgifter till boken.

Vecka 43: Läsa färdigt boken. Slutdiskussioner och skrivuppgift (som det inte går att plugga till).

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9