👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2018-10-04 14:54 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska läsa om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Du ska kunna...

 • vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • beskriva de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern utifrån redskap, kläder, material och bostad. 
 • samtala om människans uppkomst
 • berätta hur vi kan se spår från forntiden i naturen 

Arbetsformer

 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från forntiden.
 • skriva texter
 • måla 
 • läsa faktatexter
 • se film

Begrepp

      Människans uppkomst

      Vandringar

      Samlande

      Jakt

      Jordbruk

      Tidsbegreppen stenålder, järnålder, bronsålder                                

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
 • SO   3
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär med dåtid-nutid-framtid.
Jag kan dessutom förklara i vilken ordning olika tidsepokerna inträffar.
2. Människans tidiga historia
Beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
 • SO   3
Jag kan något om människans tidiga historia.
Jag kan nämna fler exempel på människans tidiga historia.
3.Spår från forntiden
 • SO   3
Jag kan beskriva ett spår från forntiden.
Jag kan beskriva fler spår från forntiden.