Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser, klimatförändringar och förnybara energitillgångar

Skapad 2018-10-04 15:03 i Ekdalaskolan Härryda
Sårbara platser, klimatförändringar, förnybara energitillgångar
Grundskola 8 Geografi
Under de närmsta veckorna ska vi fördjupa oss i ämnet geografi. I det här momentet ingår tre olika delar som kan studeras var för sig men som också hör ihop. Dessa är: Hållbar utveckling och klimatförändringar, sårbara platser och förnyelsebara energikällor. Vi människor har gjort oss beroende av fossila bränslen som olja, kol och gas för vårt energibehov. Sedan industrialismens början har vårt användande av fossila bränslen stadigt ökat. Kol var helt avgörande för den industriella utvecklingen och under det senaste århundradet har vårt användande av olja ökat dramatiskt. Vår fossilanvändning har lett till att jordens klimat förändras och att vi nu hotas av allvarliga klimatförändringar som gör att människor tvingas bort från områden som varit bebodda i generationer.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta språkutvecklande med text, frågor, ord och begrepp för att förklara de processer som verkar i omvärlden när det gäller sårbara platser och klimatförändringar. Vi kommer titta på film och ha diskussioner i mindre och större grupper. Vi kommer få möjlighet att fördjupa oss inom ett smalare område för att utveckla en djupare förståelse för ett specifikt område. När det gäller hållbar utveckling kommer vi även att arbeta med detta under årets temavecka. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer att kunna välja en kortare fördjupning inom något av områdena och ni kommer att kunna påverka arbetssätten under delar av momenten.  

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att kunna visa detta muntligt och skriftlig under lektion, i samband med uppgifter och andra arbeten och redovisningar. Du kommer också kunna visa det i samband med ett skriftligt prov.

Kunskapskrav

Se kunskapskrav nedan.

Veckoplanering

Du kommer kunna hitta all planering i den digitala kalendern och i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  GeSyfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 •  GeSyfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 •  GeSyfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 •  GeSyfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Centralt innehåll
 •  Ge  7-9Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 •  Ge  7-9Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. 
 • Ge  7-9Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 •  Ge  7-9Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 •  Ge  7-9Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 •  Ge  7-9Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.Kunskapskrav
 •  Ge  E 9Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 •  Ge  E 9Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  Ge  E 9Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 •  Ge  C 9Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 •  Ge  C 9Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 •  Ge  C 9Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 •  Ge  A 9Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 •  Ge  A 9Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 •  Ge  A 9Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Matriser

Ge
Energi och klimatförändringar

Kunskapskrav för geografi i åk 9

Kunskapskravet för E är ej uppnått
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: