Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forma språket

Skapad 2018-10-04 15:35 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 1 Svenska
Ni kommer att få träna på alla bokstäver, läsa och skriva.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med boken Forma språket, som bas, för att träna på alla bokstäver, läsa texter och skriva. Vi kommer även fortsätta arbeta med veckans bokstav och ALS för en fördjupning av bokstäver.

 

Innehåll:

Vi kommer att träna att

 • skriva bokstäver och lyssna på olika bokstavsljud.

 • skriva meningar med stor bokstav och punkt. 

 • läsa olika sorters texter, t.ex fakta texter.

 • skriva olika texter i olika genrer.

Hur:

 • Genom att arbeta med boken Forma språket
 • Arbeta med olika appar på på Ipad
 • Skriva texter i olika genrer, både ensamma och tillsammans i gr

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Forma språket

Kunskapskrav år 1

 • Sv   1   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Nivå 1
Kunna alla bokstäver och bokstavs ljud. Förstå vad en mening är. Kunna samtala om olika texter.
Nivå 2
Kunna skriva meningar och lättare texter som har en rödtråd Kunna samtal och svara på lättare frågor om olika texter.
Nivå 3
Skriva texter med en börja och ett slut. Texten ska ha en rödtråd. Meningarna ska ha stor bokstav och en punkt. Kunna samtala och svara på frågor om texter

Kunskapskrav år 1

 • Sv   1   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Nivå 1
Kunna alla bokstäver och bokstavs ljud. Förstå vad en mening är. Kunna samtala om olika texter.
Nivå 2
Kunna skriva meningar och lättare texter som har en rödtråd Kunna samtal och svara på lättare frågor om olika texter.
Nivå 3
Skriva texter med en börja och ett slut. Texten ska ha en rödtråd. Meningarna ska ha stor bokstav och en punkt. Kunna samtala och svara på frågor om texter

Kunskapskrav år 1

 • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Nivå 1
Kunna alla bokstäver och bokstavs ljud. Förstå vad en mening är. Kunna samtala om olika texter.
Nivå 2
Kunna skriva meningar och lättare texter som har en rödtråd Kunna samtal och svara på lättare frågor om olika texter.
Nivå 3
Skriva texter med en börja och ett slut. Texten ska ha en rödtråd. Meningarna ska ha stor bokstav och en punkt. Kunna samtala och svara på frågor om texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: