Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speak up!

Skapad 2018-10-04 16:05 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
I detta område kommer vi arbeta med att samtala och diskutera på engelska. Vi kommer göra detta genom intervjuer, samtalskort och att diskutera utifrån engelskspråkiga nyheter/film/text.

Innehåll

 

I detta arbetsområde kommer vi bland annat att arbeta med:

* Skapa och utföra intervju av en klasskamrat och presentera i mindre grupper.

* Utifrån samtalskort föra en konversation på engelska.

* Se på engelskspråkig film och utifrån den diskutera innehållet.

* Olika muntliga övningar och beskrivningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Matris till arbetsområdet "Speak up!"

Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommunikation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven ... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven ... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven ... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: