Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

solstol

Skapad 2018-10-04 16:31 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Uppgiften går ut på att bygga en solstol där stommen består av furu och där ryggstödet tillverkas i textilslöjden.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få  lära dig att göra en solstol i furu.

Du kommer att få lära dig att göra en skiss med mått i mm på samtliga delar som solstolen består av.

Du kommer att få lära dig att såga med geringssågen.

Du kommer att få lära dig att mäta med stålskala, vinkelhake och göra några enkla matematiska begrepp.

Du kommer att få lära dig hur man på bästa sätt mallar av olika delar som sparar både tid och material.

Du kommer att få lära dig hur man för borrar, försänker och skruvar med en skruvdragare.

Du kommer att få lära dig hur man använder en skruvmall så att samtliga brädor hamnar på rätt plats.

 

Hur ska vi arbeta?

Gemensam genomgång hur man gör en skiss och en arbetsbeskrivning tillsammans på arbetsområdet.

Vi repeterar verktyg och metoder och har en säkerhetsgenomgång kring arbetet.

Såga med såglåda, minifogsvans, kontursåg och geringssåg.

Döva kanter med fil och rasp, sandpappra som avslutning.

Solstolen har många delar och då är det extra viktigt att märka med initialer samt klassbeteckning de olika delarna.

Noggrann mätning, förborrning och försänkning av borrhålen göres.

Stolen skruvas ihop med hjälp av en skruvmall samt skruv Fs 35x3.5 Fs Pz 2.

På lektionen måste jag:

Ta ansvar för min arbetsbänk, allmänna områden som ändvänds under lektionen.

På egenhand med hjälp av skissen och följa arbetsordningen.

Att inte störa klasskamrater onödigtvis och försöka att lösa problem i mån själv.

Mycket viktigt att vara koncentrerad och följa regler samt säkerhetsanvisningar som gäller i en slöjdsal.

Städa alltid i god tid och plocka undan verktyg samt arbetet i elevskåpet.

Skriv i loggboken om vad du har arbetat med samt hur du utförde dina uppgifter.

Begrepp som är viktiga att förstå:

Skiss med tydlig bild samt mått, verktyg och material

Använda mallar på ett effektivt sätt som sparar både material och tid. 

 

 

 

     
   

 

     
     
     

 

 

Matriser

Sl
Trä- och metallslöjd åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: