Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2018-10-04 17:24 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska Bild
Vi arbetar ämnesövergripande med temat "Höst". Vad händer ute i naturen på hösten? Vilka färger får trädens löv på hösten? Vad gör alla djur på hösten? Hur ser en svamp ut?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • fakta om igelkott/ ekorre
 • fakta om årstidsväxlingar och våra 4 årstiden

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att:

 • gå ut i närmiljön för att tillsammans undersöka hur löv och svampar ser ut.
 • göra konstverk med naturligt material 
 • sjunga höstsånger

Vad ska jag kunna?

Du ska visa att du kan: 

 • våra månader
 • våra årstider
 • berätta/ rita om typiska tecken på årstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: