Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kometens pedagogiska årshjul Normer och värden

Skapad 2018-10-04 17:49 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Vi behöver jobba vidare med dokumentationsväggen och kalendern, för att dialogen med föräldrarna ska förbättras. Vi behöver bli bättre på dokumentation och reflektion för att synliggöra barns och pedagogers förändrade lärande.

Innehåll

Augusti-oktober
I planeringen ska värdegrunden, Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Barns inflytande, Förskola/hem vara med.

Var är vi?

Barn, föräldrar och personalgrupp är ny. Vi börjar med att lära känna varandra. Vi behöver komma överens om regler tillsammans med barnen och de andra avdelningarna om hur vi ska vara mot varandra och ute och innemiljön.

Vi har börjat med kalender i hallen där föräldrar kan läsa vad vi gjort under dagen. Vi ska lära oss Unikum.

Vi behöver fortsätta utveckla vår innemiljö så den blir tydlig och trygg för barnen och lättare för oss att dokumentera och reflektera vad de gör.

 

Vart ska vi?

Att alla ska känna sig trygga, ha roligt och att vi erbjuder en lärorik och lustfylld miljö.

Vi vill att föräldrarna ska ta del av vår verksamhet via Unikum och kalendern i hallen tillsammans med barnen.

Vi ska bli bättre på att reflektera och hitta bra metoder för att dokumentera.

Att vi har en superstruktur så alla vet vad som ska ske.

Att vi ska ha ett bra samarbete med de andra avdelningarna.

 

Hur gör vi? Beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

Vi säger hej till alla så alla känner sig välkomna.

Vi ska ha bestämda platser på samling, matplats och sovplats.

På samlingen har  vi bilder på alla barn och personal som vi sätter upp på tavlan, vilka som är på Kometen och vilka som är hemma.

Barnen har också gjort självporträtt, då har de pratat om hur de ser ut, t ex ögonfärg och hårfärg.

Vid övergångar mellan olika verksamheter så slussar vi barnen så att de ska ha möjlighet att göra saker i mindre grupp t ex på- och avklädning.

Vi har en handdocka som är en ko som heter Ko-meten. Hon kommer till vår samling ibland och hon tar upp olika situationer som handlar om normer och värden, barnen lär henne hur man är en bra kompis bl. a.

Vi skriver månadsbrev till vårdnadshavarna.

Vi ska alla lära oss Unikum och Tempus, personal och vårdnadshavare.

 

Hur blev det? Reflektion och analys. Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”?

Vi har en trygg, glad och hjälpsam barngrupp.

Vi har bestämda platser vid matbord och samling och det skapar trygghet och struktur. Vi har fotografier på barn och personal som vi använder på samlingen för att stärka individerna i gruppen. Barnen blir uppmärksammade även om de inte är på förskolan.

Unikum fortsätter vi att jobba med. Det är få föräldrar som tittar på informationen i Unikum men alla lägger in schema i Tempus.

Vi har kommit en bit på vägen med miljön men det finns mer att göra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: